Program Kecemerlangan Pengurusan Kewangan (PKPK)

Objektif PKPK

  1. Memberi bimbingan dan membuat penambahbaikan pengurusan kewangan Jabatan Persekutuan di daerah-daerah kecil di Sarawak yang lemah dalam perkara-perkara tersebut.
  2. Memberi kesedaran kepada semua Ketua Jabatan, Penolong Ketua Jabatan serta pegawai-pegawai kanan [terutama ketua atau penolong pusat tanggungjawab (PTJ)] berhubung prosedur pengurusan kewangan jabatan.
  3. Mengurangkan kes ketidakpatuhan terhadap tatacara dan prosedur kewangan serta mempertingkatkan kesedaran tentang pentingnya integriti dan akauntabiliti dalam pengurusan kewangan.

Nota PKPK 2018

Nota PKPK 2019

Nota PKPK 2020

Nota PKPK 2021

Last Modified: Tuesday, 6th April 2021 at 11:53 AM