Unit Teknologi Maklumat

Objektif:

Bertanggungjawab mengurus, merancang, menyelia dan melaksana tugas-tugas yang melibatkan teknologi maklumat yang merangkumi kajian sistem aplikasi pangkalan data, penambahbaikan serta pengemaskinian laman web rasmi jabatan, tindakan membaikpulih perkakasan, perisian serta rangkaian dan aspek keselamatan teknologi maklumat.

Last Modified: Wednesday, 23rd September 2015 at 7:21 AM