Mengapakah saya perlu berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sarawak?

Tujuan berdaftar adalah bagi membolehkan kontraktor memperolehi sijil bidang bekalan/perkhidmatan untuk menyertai sebutharga/tender Kerajaan Persekutuan.

Terakhir Dikemaskini: Tuesday, 9th August 2016 at 10:54 AM