Selepas ditolak atas talian. Apakah yang perlu dibuat oleh kontraktor?

Buat pembetulan di dalam sistem dan isytiharkan permohonan secara atas talian dan kemukakan dokumen yang berkaitan beserta Borang Pengisytiharan.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:55 AM