Berapakah kadar Bon Pelaksanaan Kontrak kerja? AP 200.2(a) ?

Bon Pelaksanaan hanya dikenakan bagi kontrak kerja yang melebihi RM 200,000.00. Kadar Bon Pelaksanaan Kontrak Kerja ialah 5 % daripada nilai keseluruhan kontrak.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 11:01 AM