Nilai anggaran sebutharga kurang daripada jumlah yang ditawarkan oleh kontraktor, apakah yang perlu dilakukan oleh jabatan.

Perkara yang perlu dilakukan jabatan adalah:

  1. Memastikan Jabatan mempunyai peruntukan yang mencukupi;
  2. Telah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Sebutharga;
  3. Sekiranya syarikat tersebut memenuhi keperluan Jabatan, dan Jawatankuasa Sebutharga bersetuju melantik syarikat tersebut, Jabatan boleh mengeluarkan surat niat kepada kontraktor bagi tujuan mesyuarat perundingan harga yang dihadiri oleh Jawatankuasa Rundingan Harga yang telah dilantik.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 11:02 AM