Program Transformasi Komuniti Bergerak /Mobile Community Transformation Centre (Mobile CTC)

Objektif

Memberikan perkhidmatan yang diperlukan kepada penduduk bandar atau komuniti pedalaman, bagi mempamerkan kesungguhan kerajaan dalam membawa kesejahteraan kepada rakyat.

Visi

Mobile CTC akan dapat membawa transformasi sosial kepada rakyat demi kesedajteraan negara

Komponen Utama

  1. Menyediakan perkhidmatan.
  2. Memberi penerangan serta kesedaran kepada Rakyat mengenai Dasar, Program dan aktiviti Kerajaan melalui Kementerian dan Agensi Kerajaan.
  3. Menyediakan peluang keusahawanan kepada penduduk tempatan ketika program berlangsung.
  4. Menyediakan platform untuk membolehkan bantuan Kerajaan disalurkan terus kepada kumpulan sasaran.
  5. Menghimpunkan Rakyat pelbagai peringkat dan kaum untuk bersukan, bersosial dan bersukarelawan demi meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Perancangan Program Mobile CTC

Klik sini untuk Cadangan Senarai Program Mobile CTC 2016

 

Last Modified: Friday, 15th January 2016 at 8:13 AM