Seksyen Kawalan Dan Pemantauan

Objektif:

  • Memastikan jabatan persekutuan di Sarawak mematuhi segala peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan;
  • Untuk memberikan perkhidmatan yang efektif dan berkesan kepada pengguna; DAN
  • Memastikan projek kerajaan persekutuan di Sarawak ditadbir urus dan dilaksanakan dengan teratur dan sempurna.

Fungsi:

  • Menyediakan khidmat nasihat serta memberi taklimat┬átatacara Pengurusan Aset dan Stor;
  • Menyediakan Laporan Prestasi Syarikat berdaftar Kementerian Kewangan bagi setiap suku tahunan;
  • Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan persekutuan di Sarawak;
  • Menyelaras pengiktirafan 5S/EKSA di Perbendaharaan Malaysia Sarawak; DAN
  • Melaksanakan arahan daripada Pegawai Kewangan Persekutuan dan Timbalan Pegawai Kewangan Persekutuan dari semasa ke semasa.

Tarikh Terakhir Dikemaskini: Thursday, 11th June 2020 at 10:58 PM