Seksyen Khidmat Nasihat

Objektif:

Memastikan perkhidmatan-perkhidmatan utama kerajaan disampaikan kepada rakyat luar bandar dan pedalaman secara cekap dan berkesan di samping terlibat dalam gabungan pelaksanaan program Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) yang berimpak tinggi.

Fungsi:

  • Memantau, menyelaras dan mengurus setia urusan Program Pusat Transformasi Komuniti Bergerak (Mobile CTC);
  • Memantau, menyelaras dan mengurus setia urusan Program Bot Pusat Transformasi Komuniti Bergerak (Mobile CTC Boat);dan
  • Menyertai pameran anjuran Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan dalam menyampaikan perkhidmatan utama kerajaan kepada rakyat.

Tarikh Terakhir Dikemaskini: Friday, 20th January 2017 at 7:14 AM