Fungsi Kami

Fungsi Perbendaharaan Malaysia Sarawak

Terdapat 5 bidang tugas utama iaitu :

  • Urusan Perolehan Kerajaan Persekutuan.
  • Pengurusan Pendaftaran Kontraktor.
  • Pemantauan ke atas pematuhan tatacara kewangan dan perolehan.
  • Urusan berkaitan dengan Kewangan Dan Khidmat Pengurusan.
  • Mengendalikan Program Pusat Transformasi Komuniti Bergerak (Mobile CTC) Sarawak

Tarikh Terakhir Dikemaskini: Friday, 17th June 2016 at 9:23 AM