Fungsi Kami

Fungsi Perbendaharaan Malaysia Sarawak

Terdapat 5 bidang tugas utama iaitu :

  • Urusan Perolehan Kerajaan Persekutuan.
  • Pengurusan Pendaftaran Kontraktor.
  • Pemantauan ke atas pematuhan tatacara kewangan dan perolehan.
  • Urusan berkaitan dengan Kewangan Dan Khidmat Pengurusan.
  • Pengurusan Program Kualiti dan Keurusetiaan

Tarikh Terakhir Dikemaskini: Tuesday, 13th August 2019 at 8:14 PM