Client Charter’s Archievement Jun 2017

Bil Piagam Pelanggan Sasaran Permohonan Diterima Pencapaian Jun 2017 Catatan
Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Melebihi Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan
Jumlah Menepati  Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1 Seksyen Khidmat Korporat
1.1 Mengeluarkan surat kelulusan kepada permohonan AP 58(a) yang diterima lengkap dalam tempoh 3 hari bekerja. 3 hari
1.2 Memproses kelulusan permohonan kenderaan gunasama dalam tempoh 24 jam daripada tempoh menerima permohonan. 24 jam
2 Seksyen Perolehan Kerajaan
2.1 Surat keputusan Lembaga Perolehan Persekutuan Sarawak akan dikeluarkan dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh mesyuarat diadakan. 2 hari 49 49 100% Jan – Jun
2.2 Pekeliling dikeluarkan dalam tempoh satu (1) minggu selepas bon pelaksanaan dikemukakan oleh syarikat. 1 minggu TIADA PEKELILING BARU DIKELUARKAN Pindaan ayat
2.3 Memproses dan mempertimbangkan permohonan yang tidak mematuhi tatacara perolehan dalam tempoh 7 hari tertakluk kepada justifikasi permohonan dan permohonan lengkap. 7 hari 69 69 100% Jan – Jun
3 Seksyen Pendaftaran Kontraktor
3.1 Surat kelulusan permohonan Taraf Bumiputera, Taraf Pembuat dan Bidang Khas dikeluarkan  dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh balik lawatan. 3 hari 74 75 100%
3.2 Surat kelulusan bagi pemohonan tambah bidang biasa yang lengkap dan memenuhi syarat pendaftaran dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. 3 hari 83 111 100%
3.3 Kelulusan bagi permohonan pendaftaran syarikat baru yang lengkap dan memenuhi syarat pendaftaran akan diluluskan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. 3 hari 126 139 100%
3.4 Kelulusan bagi permohonan pembaharuan yang lengkap dan memenuhi syarat pendaftaran akan diluluskan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. 3 hari 108 163 100%
4 Seksyen Kawalan dan Pemantauan
4.1 Mengeluarkan laporan teguran ketidakpatuhan tatacara dan prosedur kewangan berdasarkan kepada hasil lawatan ke Jabatan Persekutuan di Negeri Sarawak dalam tempoh 14 hari dari tarikh balik dari lawatan 14 hari 10 10 100%
4.2 Menyediakan Laporan Penilaian Prestasi syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan ( tidak termasuk kontrak pusat) setiap tiga (3) bulan. 3 bulan 1 1 100%
4.3 Melaksanakan lawatan susulan dalam tempoh satu (1) tahun daripada tarikh lawatan pertama bagi memastikan Jabatan/Agensi Persekutuan membuat penambahbaikan hasil teguran daripada lawatan pertama. 1 tahun 10 10 100%
4.4 Memproses dan mempertimbangkan permohonan yang tidak mematuhi tatarcara perolehan (selain kontrak pusat) dalam tempoh tujuh (7) hari tertakluk kepada justifikasi pemohon. 7 hari 1 1 100%
5 Seksyen Khidmat Nasihat
5.1 Laporan Mobile CTC disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas pelaksanaan setiap program; 7 hari 4 4 100%
5.2 Statistik dan laporan Mobile CTC dikemukakan kepada Kementerian Kewangan sebelum 5 haribulan setiap bulan. bulanan 4 4 100%

Last Modified: Tuesday, 1st August 2017 at 11:37 AM