Pencapaian Piagam Pelanggan Jan 2017

Bil Piagam Pelanggan Sasaran Permohonan Diterima Pencapaian Jan 2017 Catatan
Menepati Tempoh Masa /
Standard Piagam Pelanggan
Melebihi Tempoh Masa /
Standard Piagam Pelanggan
Jumlah
Menepati
Standard
% Menepati Standard Jumlah
Tidak Menepati Standard
% Tidak Menepati Standard
1 Seksyen Khidmat Korporat
1.1 Mengeluarkan surat kelulusan kepada permohonan AP 58(a) yang diterima lengkap dalam tempoh 3 hari bekerja. 3 hari
1.2 Memproses kelulusan permohonan kenderaan gunasama dalam tempoh 24 jam daripada tempoh menerima permohonan. 24 jam 34 34 100%
2 Seksyen Perolehan Kerajaan
2.1 Surat keputusan Lembaga Perolehan Persekutuan Sarawak akan dikeluarkan dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh mesyuarat diadakan. 2 hari 4 4 100%
2.2 Pekeliling dikeluarkan dalam tempoh satu (1) minggu sebelum kontrak baru berkuatkuasa. 1 minggu TIADA PEKELILING BARU DIKELUARKAN
2.3 Memproses dan mempertimbangkan permohonan yang tidak mematuhi tatacara perolehan (kontrak pusat sahaja) dalam tempoh 7 hari tertakluk kepada justifikasi permohonan dan permohonan lengkap. 7 hari 11 11 100%
3 Seksyen Pendaftaran Kontraktor
3.1 Surat kelulusan permohonan Taraf Bumiputera, Taraf Pembuat dan Bidang Khas dikeluarkan  dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh balik lawatan. 3 hari 41 85 100%
3.2 Surat kelulusan bagi pemohonan tambah bidang biasa yang lengkap dan memenuhi syarat pendaftaran dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. 3 hari 55 67 100%
3.3 Kelulusan bagi permohonan pendaftaran syarikat baru yang lengkap dan memenuhi syarat pendaftaran akan diluluskan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. 3 hari 77 73 95%
3.4 Kelulusan bagi permohonan pembaharuan yang lengkap dan memenuhi syarat pendaftaran akan diluluskan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. 3 hari 85 94 100%
4 Seksyen Kawalan dan Pemantauan
4.1 Mengeluarkan laporan teguran ketidakpatuhan tatacara dan prosedur kewangan berdasarkan kepada hasil lawatan ke Jabatan Persekutuan di Negeri Sarawak dalam tempoh 14 hari dari tarikh balik dari lawatan 14 hari 0
4.2 Menyediakan Laporan Penilaian Prestasi syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan ( tidak termasuk kontrak pusat) setiap tiga (3) bulan. 3 bulan 1 1 100%
4.3 Melaksanakan lawatan susulan dalam tempoh satu (1) tahun daripada tarikh lawatan pertama bagi memastikan Jabatan/Agensi Persekutuan membuat penambahbaikan hasil teguran daripada lawatan pertama. 1 tahun 0
4.4 Memproses dan mempertimbangkan permohonan yang tidak mematuhi tatarcara perolehan (selain kontrak pusat) dalam tempoh tujuh (7) hari tertakluk kepada justifikasi pemohon. 7 hari 0
5 Seksyen Khidmat Nasihat
5.1 Laporan Mobile CTC disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas pelaksanaan setiap program; 7 hari
5.2 Statistik dan laporan Mobile CTC dikemukakan kepada Kementerian Kewangan sebelum 5 haribulan setiap bulan. bulanan

 

Terakhir Dikemaskini: Tuesday, 2nd May 2017 at 12:04 PM