Program Townhall Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) Sarawak

Program Townhall Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) Sarawak telah diadakan pada 27 Mac 2017 bertempat di Auditorium Bangunan Sultan Iskandar, Kuching Sarawak.  Program ini adalah koloborasi antara Perbendaharaan Malaysia Sarawak, Unit Strategi Nasional Kementerian Kewangan, Pejabat Setiausaha Persekutuan Negeri Sarawak dan Kerajaan Negeri Sarawak.

Tujuan program dijalankan adalah untuk memberikan penerangan kepada agensi-agensi persekutuan dan negeri berkenaan dengan inisiatif NBOS yang dijalankan di negeri Sarawak.

Nota Penceramah:

1. Mobile Youth Transformation Program (MYTV)
Penceramah : Leftenan Kolonel Sukcha Din Tawan, Pegawai Staf 1 Perisikan & Gerak Saraf, Markas Pemerintahan Wilayah Timur

2. Rural Power Supply Strategy in Sarawak
Penceramah : Syed Mohamad Fauzi Shahab, Pengarah Bekalan Elektrik, Kementerian Kemudahan Awam Sarawak

3. Pengenalan Kepada Inisiatif Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS)
Penceramah : Encik Abu Bakar Bin Haji Jambol, Timbalan Pengarah Kanan (Dasar), Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan Malaysia

4. Creativity Index and Fair Process
Penceramah : Encik Guna Arulalan David, Timbalan Pengarah (Dasar), Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan Malaysia

 

Last Modified: Wednesday, 29th March 2017 at 12:17 PM