Surat Pekeliling Kontrak PMS Bil. 3 Tahun 2014 – Kontrak Pusat Bagi Membekal Dan Menghantar Ikan Basah Ke Seluruh Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Kategori ‘A’ & ‘B’), Agensi dan Badan Berkanun Persekutuan Di Negeri Sarawak.

Perkara Nama Syarikat Kawasan Kontrak Tempoh Kontrak Semasa Surat Pekeliling
Kontrak Pusat Bagi Membekal Dan Menghantar Ikan Basah Ke Seluruh Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Kategori ‘A’ & ‘B’), Agensi dan Badan Berkanun Persekutuan Di Negeri Sarawak. Persatuan Nelayan Negeri Sarawak (Penesa)
Tel : 082-623629
Faks : 082-619604No. Kontrak: PMS/124/ KONT/2018-12
Seluruh
Sarawak
01.01.2018
Hingga
31.12.2020
SPK042018

Spesifikasi Ikan

Harga Ikan

Last Modified: Wednesday, 14th March 2018 at 3:04 PM