Kontrak Pusat Bagi Membekal Dan Menghantar Ikan Basah

Perkara Nama Syarikat Kawasan Kontrak Tempoh Kontrak Semasa Surat Pekeliling
Kontrak Pusat Bagi Membekal Dan Menghantar Ikan Basah Persatuan Nelayan Negeri Sarawak (Penesa)
Tel : 082-623629
Faks : 082-619604No. Kontrak: PMS/124/ KONT/2014-11
Seluruh
Sarawak
01.05.2014
Hingga
30.04.201701.05.2017
Hingga
31.12.2017
SPK032014

SPK032014 -Tambahan1

Last Modified: Wednesday, 31st May 2017 at 9:27 AM