Surat Pekeliling PMS Bil. 2 Tahun 2018 – Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal, Menghantar Dan memasang Perabot Jenis Kerusi Fabrik, Meja Berangkai Besi/Logam/Kayu Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Kategori ‘A’ & ‘B’) Dan Badan Berkanun Persekutuan Seluruh Negeri Sarawak Bagi Tahun 2018 Hingga 2020

Perkara Nama Syarikat Kawasan Kontrak Tempoh Kontrak Semasa Surat Pekeliling
Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal, Menghantar Dan Memasang Perabot Jenis Kerusi Fabrik, Meja Berangkai Besi/Logam/Kayu Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Kategori ‘A’ & ‘B’) Dan Badan Berkanun Persekutuan Seluruh Negeri Sarawak. Hizone Sdn. Bhd.

Tel : 082-432886/433986

Fax : 082-432286/433286

No. Kontrak : PMS/124/KONT/2018-08

No. Pendaftaran SSM : 254873M

No. Pendaftaran MOF : 357-30001656

Seluruh
Sarawak
01.08.2018
Hingga
31.12.2020
Surat Pekeliling Kontrak

Jadual Harga

Spesifikasi

Katalog Syarikat:

Hizone Sdn Bhd

Officequip Supplies Sdn. Bhd

Saadiah Indah

Dinasti Tandin Sdn Bhd

Officequip Supplies Sdn. Bhd.

Tel : 082-433221

Fax : 082-433977

No. Kontrak : PMS/124/KONT/2018-09

No. Pendaftaran SSM : 351227 –D

No. Pendaftaran MOF : 357-30000173

Saadiah Indah

Tel : 082-254697

Fax : 082-258697

No. Kontrak : PMS/124/KONT/2018-10

No. Pendaftaran SSM : 29594

No. Pendaftaran MOF : 357-02076047

Dinasti Tandin Sdn Bhd

Tel : 082-536115

Fax : 082-536750

No. Kontrak : PMS/124/KONT/2018-11

No. Pendaftaran SSM : 632050 –X

No. Pendaftaran MOF : 357-02072283

Last Modified: Monday, 2nd April 2018 at 8:02 AM