Surat Pekeliling Kontrak PMS Bil. 2 Tahun 2015 – Kontrak Pusat Secara Sistem Panel Bagi Membekal Dan Menghantar Beras Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah “A’ & ‘B’) Dan Badan Berkanun Persekutuan Seluruh Negeri Sarawak Bagi Tahun 2015 Hingga 2018.

Perkara Nama Syarikat Kawasan Kontrak Tempoh Kontrak Semasa Surat Pekeliling
Kontrak Pusat Secara Sistem Panel Bagi Membekal Dan Menghantar Beras Era Bumi Jaya Sdn. Bhd. (591311-K)
Tel : 082-444820
Fax : 082-444821No. Kontrak: PMS/124/ Kont/2015-04
Kuching 1.9.2015
Hingga
31.8.2018
SPK022015
Norjahan General Trading (15/87)
Tel : 083-321143
Fax : 083-320001No. Kontrak: PMS/124/ Kont/2015-05
Sri Aman SPK022015-Tambahan 1
Hmn Nadhir Sdn Bhd (605045-K)
Tel: 082-313788
Fax 082313677No. Kontrak: PMS/124/ Kont/2015-06
Kuching
Captian Roseley Enterprises Sdn. Bhd (T63741-V)
Tel: 084-336263
Tel: 084-312322No. Kontrak: PMS/124/ Kont/2015-07
Sibu
Barkath Store (68/73)
Tel: 013-8025935
Fax: 084-211538No. Kontrak: PMS/124/ Kont/2015-08
Sibu

Last Modified: Friday, 11th September 2020 at 7:08 PM