Surat Pekeliling Kontrak PMS Bil. 1 Tahun 2015 – Kontrak Pusat Bagi Membekal Dan Menghantar Daging Ayam (Halal) Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah A & B), Badan-Badan Berkanun Persekutuan Dan Angkatan Tentera Malaysia (Atm) Seluruh Negeri Sarawak Bagi Tahun 2015 Hingga 2018.

Perkara Nama Syarikat Kawasan Kontrak Tempoh Kontrak Semasa Surat Pekeliling
Kontrak Pusat Bagi Membekal Dan Menghantar Daging Ayam (Halal) Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah A & B), Badan-Badan Berkanun Persekutuan Dan Angkatan Tentera Malaysia (Atm) Seluruh Negeri Sarawak Bagi Tahun 2015 Hingga 2018. Comerich Sdn. Bhd. (263183-P),
Tel : 082-332159 / 332160
Fax : 082-334162No. Kontrak:  PMS/124/ Kont/2015-01
Seluruh
Sarawak
01.05.2018
Hingga
31.10.2018
SPK012015, Senarai Harga & Spesifikasi

SPK012015 Tambahan 1

Mahasal Sdn Bhd
Tel : 084-691032
Fax : 084-691171No. Kontrak:  PMS/124/ Kont/2015-02
Seluruh
Sarawak
01.05.2018
Hingga
31.10.2018
Muzana Enterprais Sdn Bhd (161879-A)
Tel : 085-659580
Fax : 085-659584No. Kontrak:  PMS/124/ Kont/2015-03
Seluruh
Sarawak
01.05.2018
Hingga
31.10.2018
SPK012015
Tambahan 2

Last Modified: Friday, 11th September 2020 at 7:09 PM