Surat Pekeliling Kontrak PMS Bil. 5 Tahun 2014 – Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal, Menghantar Dan Memasang Perabot Jenis Kayu Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Kategori ‘A’,‘B’ & ‘C’ dan Pra Sekolah) Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sarawak.

Perkara Nama Syarikat Kawasan Kontrak Tempoh Kontrak Semasa Surat Pekeliling
Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal, Menghantar Dan Memasang Perabot Jenis Kayu Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Kategori ‘A’,‘B’ & ‘C’ dan Pra Sekolah) Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Sarawak Gegasan Sdn. Bhd.
Tel : 082-439000
Fax : 082-439394No. Kontrak: PMS/124/ Kont/2014-23
Seluruh
Sarawak
15.6.2014
Hingga
14.6.2017
SPK052014

Spesifikasi

W.A. Wood Industries Sdn. Bhd.
Tel : 082-661217/016-5760171
Fax : 082-661651No. Kontrak: PMS/124/ Kont/2014-28
Seluruh
Sarawak
Archiwood Sdn. Bhd.
Tel : 082-433486
Fax : 082-433258No. Kontrak: PMS/124/ Kont/2014-26
Seluruh
Sarawak
SPK052014-Tambahan 1
M & N Enterprise,
Tel : 082-448867
Fax : 082-448867No. Kontrak: PMS/124/ Kont/2014-27
Seluruh
Sarawak
Picomjaya Sdn. Bhd.
Tel : 082-330523
Fax : 082-330523No. Kontrak: PMS/124/ Kont/2014-28
Seluruh
Sarawak
W.H. Furniture & Works Sdn. Bhd.,
Tel : 082-439882/439885
Fax : 082-439886No. Kontrak: PMS/124/ Kont/2014-24
Seluruh
Sarawak
SPK052014-Tambahan 2
RRB Enterprise Sdn. Bhd.,
Tel : 082-254698/661392
Fax : 082-250698No. Kontrak: PMS/124/ Kont/2014-25
Seluruh
Sarawak
SPK052014-Tambahan 3

Last Modified: Tuesday, 20th February 2018 at 4:49 PM