Surat Pekeliling Kontrak Pusat PMS Bil. 1 Tahun 2018 – Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal, Menghantar Dan Memasang Perabot Jenis Logam Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Kategori ‘A’ & ‘B’) Dan Badan Berkanun Persekutuan Seluruh Negeri Sarawak.

Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal, Menghantar Dan Memasang Perabot Jenis Logam Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Kategori ‘A’ & ‘B’) Dan Badan Berkanun Persekutuan Seluruh Negeri Sarawak

Perkara Nama Syarikat Kawasan Kontrak Tempoh Kontrak Semasa Surat Pekeliling
Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal, Menghantar Dan Memasang Perabot Jenis Logam Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Kategori ‘A’ & ‘B’) Dan Badan Berkanun Persekutuan Seluruh Negeri Sarawak Ekapaksi Sdn. Bhd.
Tel : 082-345786
Fax : 082-347786No. Kontrak:  PMS/124/Kont/2017-15
No Pendaftaran SSM:  684169-D
No. Pendaftaran MOF:  357-02054073
Seluruh
Sarawak
01.09.2017
Hingga
31.12.2019
SPK012018 & Harga

Spesifikasi PMS

Spesifikasi Syarikat

Syarikat N-Mo Sdn. Bhd.
Tel : 082-412107/413107
Fax : 082-251808
No. Kontrak:  PMS/124/Kont/2017-14
No Pendaftaran SSM:  291508-W
No. Pendaftaran MOF:  357-30001393
Seluruh
Sarawak
01.09.2017
Hingga
31.12.2019

Last Modified: Friday, 11th September 2020 at 7:25 PM