Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal Dan Menghantar Kasut Kulit Dan Aksesori

Perkara Nama Syarikat Kawasan Kontrak Tempoh Kontrak Semasa Surat Pekeliling
Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal Dan Menghantar Kasut Kulit Dan Aksesori Kepada Jabatan Persekutuan Dan Badan Berkanun Persekutuan di Sarawak. Red Profile Sdn. Bhd
Tel:082-628254
Faks: 082-629254 No. Kontrak: PMS/124/Kont/ 2016-01
Seluruh
Sarawak
1.1.2016
Hingga
31.12.2016
SPK 1/2016

SPK 1/2016 (harga kasut)

SPK 1/2016 (Spesifikasi kasut)

SPK 1/2016 (gambarajah kasut)

Last Modified: Thursday, 16th March 2017 at 10:20 AM