Mengapakah saya perlu berdaftar melalui ePerolehan?

Keperluan berdaftar melalui ePerolehan kerana ia merupakan sistem rasmi kerajaan di mana segala pendaftaran kontraktor bekalan/perkhidmatan dilakukan melalui sistem ini.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:53 AM