Bila dan kepada siapakah saya perlu membayar bayaran pendaftaran?

Anda hanya perlu membuat bayaran pendaftaran setelah Perbendaharaan Malaysia Sarawak meluluskan permohonan pendaftaran tersebut.

Yuran pendaftaran boleh dibayar dalam bentuk Wang Pos, Draf Bank, Kiriman Wang Pos atau cek kepada Commerce Dot Com di Tingkat 16, Bangunan Sultan Iskandar, Jalan Simpang Tiga, Kuching.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:54 AM