Bilakah dan berapa lama tempoh lawatan Bumiputera dibuat oleh pegawai Perbendaharaan Malaysia Sarawak?

Lawatan akan dibuat pada bila-bila masa dan syarikat tidak akan diberitahu bagi memastikan kewujudan syarikat di premis yang diikrarkan.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:54 AM