Berapa lama kelulusan permohonan selepas lawatan?

3 hari dari tarikh balik lawatan.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:55 AM