Berapa lamakah sijil pendaftaran berkuatkuasa dan bilakah saya boleh memohon pembaharuan?

Tempoh kuatkuasa sijil pendaftaran adalah selama tiga (3) tahun dan pembaharuan hendaklah dipohon tiga (3) bulan sebelum sijil pendaftaran tamat.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:55 AM