Saya difahamkan sekiranya kita mengenali pegawai Perbendaharaan, mudah permohonan diluluskan?

Tidak benar. Anda tidak perlu mengenali mana-mana pegawai Perbendaharaan untuk permohonan anda diluluskan. Anda hanya perlu memastikan permohonan anda lengkap serta memenuhi syarat-syarat pendaftaran dan permohonan anda akan diluluskan.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:56 AM