Adakah lawatan / audit ke premis akan dibuat untuk semua permohonan?

Lawatan / audit ke premis akan dibuat untuk syarikat yang memohon bidang pembuat / khas / taraf bumiputera.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:56 AM