Berapakah had nilai bagi setiap jenis perolehan?

Had nilai bagi setiap jenis perolehan:

 1. Panjar wang runcit
  1. Tidak melebihi RM500.00 bagi setiap pembelian.
 2. Pembelian terus
  1.  Bekalan / Pekhidmatan – tidak melebihi RM 50,000.00 setahun bagi setiap jenis item. (SPP12/2007) dan AP173.1
  2. Kerja – tidak melebihi RM 20,000.00 (SPP5/2009)
 3. Sebut harga. (SPP. 5/2009)
  1.  Bekalan / Perkhidmatan bernilai RM50,000.00 hingga RM 100,000.00 hendaklah dipelawa kepada sekurang-kurangnya lima (5) syarikat bertaraf Bumiputera, berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan
  2. Bekalan / Perkhidmatan bernilai lebih RM100,000.00 hingga RM500,000.00 hendaklah dipelawa kepada sekurang-kurangnya lima (5) syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan dan terbuka kepada syarikat bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera
  3. Kerja – bernilai antara RM 20,000.00 hingga RM 200,000.00 hendaklah dipelawa kepada sekurang-kurangnya lima (5) kontraktor kelas F yang berdaftar dengan PKK dan CIDB dalam gred yang berkenaan
  4. Kerja – bernilai antara lebih RM200,000.00 hingga RM500,000.00 hendaklah dipelawa kepada sekurang-kurangnya lima (5) kontraktor kelas E yang berdaftar dengan PKK dan CIDB dalam gred yang berkenaan. (AP180.2 d) (SPP 5/2009 Lampiran 2)
  5. Kerja Eletkrik – bernilai sehingga RM 50,000.00
   •  Kerja Elektrik yang bernilai sehingga RM 100,000.00 wajib ditawarkan kepada Kontraktor Bumiputera. (AP179.2 c) (SPP 5/2009 Lampiran 2)
 4. Tender
  1. Bekalan perkhidmatan dan kerja melebihi RM 500,000.00 (SPP 5/2007)

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:58 AM