Bagaimana pengecualian daripada peraturan perolehan akan dipertimbangkan?

Pengecualian daripada peraturan perolehan akan dipertimbangkan dalam keadaan berikut:

  1. Keperluan segera.
  2. Perolehan bagi maksud penyeragaman.
  3. Perolehan dari satu punca bekalan.
  4. Lain-lain alasan munasabah.

Peringatan: Semua pengecualian hendaklah dipohon terlebih dahulu sebelum perolehan dibuat. Surat permohonan hendaklah teperinci dengan menyatakan perkara-perkara berikut:-

  • alasan.
  • nama perolehan dan anggaran.
  • sertakan dokumen atau maklumat berkaitan yang menyokong.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:58 AM