Sekiranya jabatan memohon pengecualian untuk perolehan kontrak pusat, apakah kriteria yang diperlukan.

Jabatan kena mematuhi perkara berikut:

  1. Mematuhi Arahan Perbendaharaan 169.1;
  2. Peruntukan bagi perolehan tersebut mencukupi dan telah diluluskan oleh Pegawai Pengawal jabatan tuan; dan
  3. Jabatan tuan mematuhi tatacara dan peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.

Terakhir Dikemaskini: Tuesday, 9th August 2016 at 11:01 AM