Sebutharga telah dibuat namun hanya satu pembekal yang berminat adakah sebutharga itu boleh diteruskan atau tidak?

Sebutharga boleh diteruskan walaupun bilangan syarikat yang menyertai sebutharga berkenaan kurang dari lima. Namun demikian jabatan hendaklah memastikan pelawaan hendaklah dibuat dikalangan sekurang-kurangnya kepada lima (5) syarikat dalam kod bidang berkaitan (SPP Bil 5/2009 para 3.1). Jika bilangan pelawaan sebutharga yang dikehendaki tidak boleh didapati, Urus Setia Sebutharga hendaklah berpuashati bahawa bilangan pembekal adalah kurang daripada lima (AP170.1) dan perlu diminitkan dalam keputusan mesyuarat.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 11:01 AM