SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA SARAWAK BILANGAN 4 TAHUN 2021: KENAAN CUKAI JUALAN DAN CUKAI PERKHIDMATAN (CJCP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA SARAWAK BILANGAN 4 TAHUN 2021: KENAAN CUKAI JUALAN DAN CUKAI PERKHIDMATAN (CJCP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN  BAGI:

i.  KONTRAK PUSAT BAGI MEMBUAT, MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT JENIS KAYU KEPADA SEMUA JABATAN PERSEKUTUAN (TERMASUK SEKOLAH KATEGORI ‘A’, ‘B’, ‘C’ DAN PRA SEKOLAH) DAN SEMUA BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN SELURUH NEGERI SARAWAK;

ii. KONTRAK PUSAT BAGI MEMBUAT, MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT JENIS KERUSI FABRIK, MEJA BERANGKAI BESI/LOGAM/KAYU KEPADA SEMUA JABATAN PERSEKUTUAN (TERMASUK SEKOLAH KATEGORI ‘A’ & ‘B’) DAN BADAN. BERKANUN PERSEKUTUAN SELURUH NEGERI SARAWAK; DAN

iii.  KONTRAK PUSAT BAGI MEMBUAT, MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT JENIS LOGAM KEPADA SEMUA JABATAN PERSEKUTUAN (TERMASUK SEKOLAH KATEGORI ‘A’ & ‘B’) DAN BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN SELURUH NEGERI SARAWAK

Maklumat Lanjut sila muat turun SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA SARAWAK BILANGAN 4

Terakhir Dikemaskini: Saturday, 23rd October 2021 at 10:40 AM