(Bahasa Malaysia) [TAMBAHAN KETIGA ] PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN MALAYSIA SARAWAK BILANGAN 1 TAHUN 2021 Kontrak Pusat Bagi Membekal dan Menghantar Daging (Halal) Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Kategori ‘A’ & ‘B’) Dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan Seluruh Negeri Sarawak Bermula 1 Mei 2021 Sehingga 31 Disember 2023

Sorry, this entry is only available in Bahasa Malaysia.

Last Modified: Thursday, 12th August 2021 at 10:52 AM