Bolehkah saya memohon untuk mendaftar dan memohon untuk taraf Bumiputera sekaligus?

Anda perlu memohon untuk berdaftar terlebih dahulu dan kemudian baru memohon status Bumiputera secara berasingan.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:56 AM