Mengapakah kelulusan permohonan pendaftaran mengambil masa?

Permohoanan dapat diproses dan diluluskan dengan cepat sekiranya maklumat / dokumen yang dikemukakan lengkap.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:57 AM