[Tambahan Kedua] Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Malaysia Sarawak Bilangan 3 Tahun 2021 Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal, Menghantar Dan Memasang Perabot Jenis Kerusi Fabrik, Meja Berangkai Besi/Logam/Kayu Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Katgori ‘A’ & ‘B’ ) Dan Badan Berkanun Persekutuan Di Negeri Sarawak

Last Modified: Friday, 4th June 2021 at 7:40 AM