[Tambahan Kedua] Surat Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Malaysia Sarawak Bilangan 2 Tahun 2021 – Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal, Menghantar Dan Memasang Perabot Jenis Kayu Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Katgori A, B & C Dan Pra Sekolah) Dan Semua Badan Berkanun Persekutuan Di Negeri Sarawak

Terakhir Dikemaskini: Monday, 12th April 2021 at 8:59 AM