Bolehkah sebutharga dilanjutkan?

Sebutharga boleh dilanjutkan sekiranya kontrak tersebut melebihi RM200,000.00 dan kontrak masih berkuatkuasa semasa perlanjutan tempoh kontrak dipertimbangkan. Setiap perlanjutan hanya diberi sekali sahaja dalam tempoh maksimum adalah sehingga 2 tahun tanpa melibatkan sebarang perubahan kos. Nilai tambahan adalah tidak melebihi 50% daripada kontrak asal.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 11:02 AM