[Tambahan Pertama] Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Malaysia Sarawak Bilangan 2 Tahun 2021 – Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal, Menghantar Dan Memasang Perabot Jenis Kayu Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Katgori A, B & C Dan Pra Sekolah) Dan Semua Badan Berkanun Persekutuan Di Negeri Sarawak

Last Modified: Friday, 4th June 2021 at 7:44 AM