Apakah itu Pusat Transformasi Komuniti Bergerak (Mobile CTC)?

Pusat Transformasi Komuniti Bergerak atau lebih dikenali sebagai Mobile CTC merupakan perkhidmatan bergerak yang menghimpunkan perkhidmatan utama mengikut keperluan tempatan serentak di satu lokasi yang dikenal pasti oleh agensi kerajaan.  Ia merupakan salah satu inisiatif Strategi Lautan Biru Kebangsaan (National Blue Ocean Strategy) yang bertujuan memberikan perkhidmatan-perkhidmatan utama / tertentu (key touchpoint services) yang diperlukan kepada penduduk luar Bandar atau komuniti pedalaman.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:53 AM