Bolehkah sesebuah jabatan/ agensi memohon untuk mendapatkan lawatan khidmat nasihat berkenaan pematuhan dasar-dasar kewangan dari Perbendaharaan Malaysia Sarawak supaya jabatan/agensi dapat mempertingkatkan pengetahuan hasil daripada teguran dan khidmat

Jabatan/agensi boleh mendapatkan lawatan khidmat nasihat atau menjemput Perbendaharaan Malaysia Sarawak mengadakan taklimat atau lawatan pemantauan berkenaan pematuhan dasar-dasar kewangan.

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:50 AM