Perpindahan Unit Pinjaman Perumahan Cawangan Sarawak ke Putrajaya

Berkuatkuasa 10 Jun 2013, Unit Pinjaman Perumahan Cawangan Sarawak di Perbendaharaan Malaysia Sarawak telah dipindahkan ke Putrajaya. Pada tahun 2015, Bahagian  Pinjaman Perumahan (BPP) di Kementerian Kewangan telah dikorporatkan menjadi Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)  Segala urusan mengenai pinjaman perumahan hendaklah berhubung terus dengan:

Alamat : LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA)
No.9 Kompleks Kementerian Kewangan
Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 PUTRAJAYA
No Telefon : 03 – 8880 1600
Laman Web : http://www.lppsa.gov.my

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 11:05 AM