Bolehkan Jabatan menyediakan Pesanan Tempatan bagi penginapan Pegawai yang bertugas rasmi di luar stesen?

Boleh.

Merujuk kepada Surat Arahan Perbendaharaan (SAP) Ruj : KK/BP/DS10/673/11(s.k.1/2008) (16) bertarikh 28 Februari 2009;
Apabila pegawai bertugas rasmi/berkursus :

  • Jika berseorangan hendaklah perlu menginap di luar ibu pejabat tidak kurang daripada lima (5) malam berturut-turut.   (Dikecualikan jika penganjur mengenakan syarat penggunaan PT); atau
  • Sekurang-kurangnya 2 orang (bilangan hari menginap tidak diambil kira).

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 10:51 AM