(Bahasa Malaysia) Surat Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Malaysia Sarawak Bilangan 1 Tahun 2020 – Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal, Menghantar Dan Memasang Perabot Jenis Logam Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Katgori ‘A’ & ‘B’ Dan Badan Berkanun Persekutuan Selurun Negeri Sarawak)

Sorry, this entry is only available in Bahasa Malaysia.

Last Modified: Friday, 11th September 2020 at 6:58 PM