Pindaan Pertama Surat Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Malaysia Sarawak Bilangan 4 Tahun 2018 – Kontrak Pusat Bagi MembekalIkan Basah Kepada Semua Jabatan Persekutuan (Termasuk Sekolah Katgori ‘A’ & ‘B’ Dan Badan Berkanun Persekutuan Selurun Negeri Sarawak)

Last Modified: Friday, 11th September 2020 at 7:01 PM