Adakah setiap permohonan pelanjutan sewa ruang pejabat perlu mendapat kelulusan Bahagian Pengurusan Belanjawan, Kementerian Kewangan?

Bagi memudahkan pengurusan permohonan pelanjutan sewaan ruang pejabat, Perbendaharaan telah menetapkan supaya :

  • Permohonan baru dan permohonan pelanjutan sewa ruang pejabat melebihi 10%  daripada kos sewaan semasa atau kenaikan harga melebihi RM300 perlu mendapatkan kelulusan Perbendaharaan; dan
  • Permohonan pelanjutan sewa ruang pejabat yang melibatkan kenaikan tidak melebihi 10%   daripada kos sewaan semasa atau kenaikan harga tidak melebihi RM300 tidak perlu mendapat kelulusan Perbendaharaan.

Sila rujuk :

Penambahbaikan Keperluan Kelulusan Kementerian Kewangan Bagi Permohonan Perlanjutan Sewa Ruang Pejabat Melebihi Sepuluh (10%) Daripada Kos Sewaan Semasa (muat turun)

Terakhir Dikemaskini: Friday, 12th April 2019 at 4:00 PM