Adakah setiap permohonan pelanjutan sewa ruang pejabat perlu mendapat kelulusan Bahagian Pengurusan Belanjawan, Kementerian Kewangan?

Bagi memudahkan pengurusan permohonan pelanjutan sewaan ruang pejabat, Perbendaharaan telah menetapkan supaya :

  • Permohonan baru dan permohonan pelanjutan sewa ruang pejabat melebihi 10% daripada kos sewaan semasa perlu mendapatkan kelulusan Perbendaharaan; dan
  • Permohonan pelanjutan sewa ruang pejabat yang melibatkan kenaikan tidak melebihi 10% daripada kos sewaan semasa tidak perlu mendapat kelulusan Perbendaharaan.

Sila rujuk Keperluan Kelulusan Kementerian Kewangan bagi Peruntukan Sewa Ruang Pejabat (muat turun)

Terakhir Dikemaskini: Tuesday, 9th August 2016 at 10:53 AM