Surat Pekeliling Kontrak Pusat Bil. 3 Tahun 2017 – Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal Dan Menghantar Kasut Kulit Dan Aksesori Kepada Jabatan Persekutuan Dan Badan Berkanun Persekutuan di Sarawak.

Perkara Nama Syarikat Kawasan Kontrak Tempoh Kontrak Semasa Surat Pekeliling
Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal Dan Menghantar Kasut Kulit Dan Aksesori Kepada Jabatan Persekutuan Dan Badan Berkanun Persekutuan di Sarawak. Red Profile Sdn. Bhd
Tel:082-628254
Faks: 082-629254 No. Kontrak: PMS/124/Kont/ 2017-13
Seluruh
Sarawak
15.07.2017
Hingga
14.06.2019
SPK 3/2017

Spesifikasi kasut

Gambarajah kasut

SPK 3/2017
Tambahan 1

SPK3/2017 (Tambahan 1 Spek_harga)

 

 

Last Modified: Friday, 11th September 2020 at 7:07 PM