(Bahasa Malaysia) Dokumen Tender Yang Lewat Diterima Tidak Akan Dipertimbangkan

DI MAKLUMKAN BAHAWA SELARAS DENGAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 05 TAHUN 2007 PARA 25.6, DOKUMEN TENDER YANG LEWAT DITERIMA DARI WAKTU DAN TARIKH YANG DITETAPKAN TIDAK BOLEH DIPERTIMBANGKAN.

Last Modified: Thursday, 21st April 2016 at 1:50 PM