(Bahasa Malaysia) Kenyataan Tawaran Sebutharga

Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor bertaraf bumiputera yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sarawak dan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang yang berkaitan adalah dibenarkan untuk menyertai sebutharga seperi berikut:

No. Sebutharga Perkara Syarat Pendaftaran Tarikh Tutup
Bil 03/2016 Perkhidmatan Penyewaan Mesin Penyalin Pendua(Fotostat) bagi tempoh satu (1) tahun untuk Pejabat Perbendaharan Malaysia Sarawak BUMIPUTERA

Kod Bidang 221502

23 Jun 2016 (Khamis)

Jam: 12.00 tengahari

2. Penyebutharga yang berminat menyertai sebutharga ini adalah dipelawa untuk mengambil dokumen sebutharga di Pejabat Perbendaharan Malaysia Sarawak bermula pada 20 Jun 2016 (Isnin)

3. Dokumen sebutharga yang lengkap diisi boleh dikemukakan terus kepada urusetia sebutharga melalui:

i. No Faks: 082-424 489; atau

ii. Serahan tangan di alamat:

Urusetia Sebutharga
Perbendaharaan Malaysia Sarawak
Tingkat 16, Bangunan Sultan Iskandar
Jalan Simpang Tiga, 93592 Kuching
SARAWAK

4. Kerajaan adalah tidak akan terikat untuk menerima sebutharga yang terendah atau mana-mana sebutharga dan pejabat ini berhak menerima mana-mana tawaran daripada penyebutharga yang berpatutan dan munasabah.

Sekian, terima kasih

Last Modified: Thursday, 1st December 2016 at 3:55 PM